ایا ازمحتوای سایت سازمان بسیج حقوق دانان استان مرکزی رضایت دارید؟

بلی
۶۷% (۴ نظرسنجی)
خیر
۱۷% (۱ نظرسنجی)
نظری ندارم
۱۷% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۶