ایا ازمحتوای سایت سازمان بسیج حقوق دانان استان مرکزی رضایت دارید؟

بلی
۵۷% (۴ نظرسنجی)
خیر
۲۹% (۲ نظرسنجی)
نظری ندارم
۱۴% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۷